İngiltere Vizesi Başvurusu sonrası Ne Olur?

Blog

Ankara Anlaşması Vizesi olarak bilinen İngiltere Vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iş kurabilmek amacıyla İngiltere’ye yerleşmek amacıyla başvurdukları bir vizedir. Bu vize ile birlikte Türk vatandaşları kolaylıkla yeni hayat kurabilir, aileleri ile birlikte İngiltere’ye yerleşebilmektedir.

Vize için gerekli şartlar sağlandığı takdirde vize reddedilmeyecektir.

Vize maksimum 30 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Vize çımasına bir engel yok ise mutlaka çıkacaktır. ECAA yani Ankara Anlaşması Vizesi alındıktan sonra başvuruyu yapan kişinin öncelikle 12 ay boyunca aynı işte çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer ki bu kişi bir öğrenci ise aynı ailenin yanında 12 ay çalışma zorunluluğu vardır. Bu 12 aylık süreçte kişinin İngiltere’de bulunma süresi de oldukça önemlidir. 6 ay Türkiye’de kalayım 6 ay İngiltere’de şeklinde bir seçenek bulunmamakla birlikte anlaşmanın kuralları gereğince yeterli zaman zarfında İngiltere’de bulunulduğu takdirde bir sonraki dönemler için çalışma izni çıkarak vizenin devamlılığı sağlanmaktadır. Buradaki diğer bir kısıt da bu ilk 12 aylık süreçte vize başvurusunda belirtilen işi yapma zorunluluğudur.

Kişi belirttiği, raporladığı işi yapmak zorundadır.

Eğer ki farklı bir ek iş yapmak istiyorsa bu işi bırakmadan ek olarak farklı bir iş yapabilme kolaylığına sahiptir. En önemli dönem ilk 12 aydır. Bu süre sonunda İngiltere’de hala kalma durumu değerlendirilmektedir. Bu koşullar sağlanmadığında kişinin vizesi iptal olur ve bir daha başvuramamaktadır. Bu gibi risklere maruz kalmamak adına bu koşullara dikkat edilmelidir. İlk 1 yıl süreci atlatıldığında vize süresi 3 yıla çıkarak çalışma izni verilmektedir. Daha ilerleyen yıllarda uzun dönem oturma izni ve sonuç olarak da vatandaşlık başvuru hakkına sahip olunabilmektedir. Belli bir süre sonunda da bu başvuru kabul edildiğinde kişi İngiltere vatandaşı olabilme hakkına sahip olabilmektedir. Vize sonrası sürecin ilerlemesi takip ve uyum içerisinde geçtiği halde herhangi bir sorun oluşmadan kişi oraya yerleşerek hayatını orada idame ettirebilecektir.

Read more

Written by:

Comments (0) 6 Şubat 2018 /