Onuncu yılında Tüm ve Darı Kararı

Makale

Vatandas.UK
            
Ankara Antlaşmasının önündeki bütün sınırlamaların kaldırıldığı Avrupa Adalet Divanı’nın 20 Eylül 2007 tarihli Tüm ve Darı Kararı’nın üzerinden neredeyse on yıl geçti. Bu on yıl içinde Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın açtıkları kapıdan binlerce Türk vatandaşı geçti. Bazıları çoktan İngiltere vatandaşı oldular, binlercesi de beş yıllık süreçlerinin dolmasını bekliyor. Bu yazımda, meraklılarına Tüm ve Darı Kararı’nın hikayesini anlatacağım.

Ankara Antlaşması’nın 1963 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalandığını herkes bilir. Ama Tüm ve Darı kararına o antlaşmanın 1970 yılında imzalanan Katma Protokol’ü yol açmıştı. O protokolün 41. Maddesi antlaşmaya imza koyan tarafların birbirlerinin vatandaşlarına uyguladıkları vize şartlarının o tarihten sonra zorlaştırılamayacağını karara bağlamıştı.

İngiltere 1973 yılının ilk günü itibarıyla Avrupa Birliği’ne üye olduğunda AB’nin üçüncü ülkelerle yapmış olduğu antlaşmaları da tanıdığını ve uygulayacağını taahhüt etmişti. Bunun anlamı, bu tarih itibarıyla Türk vatandaşlarına İngiltere’nin uyguladığı vize şartlarında herhangi bir zorlaştırmanın yapılamayacağı, ilave kısıtlamaların getirilemeyeceğiydi. Gerçekten de 1994 yılına kadar İngiltere’nin Türk vatandaşlarına uygulanan vize şartlarında hatırı sayılır bir değişiklik olmadı. Ancak 1994 yılında İngiltere göç mevzuatını değiştirdi. Bu çerçevede Türk vatandaşlarının ülkeye girişi için de bu ülkede iş kurarak yerleşmesi için de uygulanan şartlar zorlaştırılmış oldu. Mesela iş kurmak için minimum 200.000 İngiliz Sterlini tutarında yatırım getirme ve B2 seviyesinde (altı seviyeli değerlendirmede dördüncü seviye) İngilizce sertifikası şartları bunlardandı.

Bu şartlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İngiltere’de iş kurarak yerleşmesi imkansıza yakın zorluktaydı. Ankara Antlaşmasının Türk vatandaşlarına 1994 öncesi şartlarıyla vize alma hakkı tanıdığını ilk defa Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın (ATAD) 2000 tarihli Abdulnasır Savaş kararı tescil etmişti. Üç yıl sonra Abatay Şahin davasında da ATAD Türk vatandaşlarından yana karar verdi.

Gelelim Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın davalarına…

Mehmet Darı 1998 yılında Fransa’dan deniz yoluyla İngiltere’ye kaçak olarak giriş yapmış ve iltica başvurusunda bulunmuştu. Veli Tüm de 2001 yılında Almanya’dan deniz yoluyla İngiltere’ye vizesiz olarak girmiş, o da iltica başvurusunda bulunmuştu. Her iklisi de 1971 tarihli göç yasası uyarında haklarında nihai bir karar verilene kadar geçici olarak İngiltere’ye kabul edildiler. Ancak bu kabul onlara ne çalışma, ne de iş kurma hakkı tanıyordu. Ama Veli Tüm Londra’da bir pizzacı dükkanı açmış, Mehmet Tüm de bir temizlik şirketi kurmuştu bile.

İşleri de iyi gitmeye başlayınca ikili iltica başvurularının sonucunu beklemek yerine, işyerlerini yasal bir şekilde işletebilmek için işadamı vizesi başvurusunda bulundular. Ne var ki 12 Mayıs 2003 tarihli kararında Dışişleri Bakanlığı 1971 tarihli göç mevzuatını değil, onun 1994 yılındaki değiştirilmiş şeklini esas alarak başvurunun reddine karar verdi.

Tüm ve Darı davayı, Türkiye’deki bölgesel istinaf mahkemelerinin karşılığı olan High Court of Justice’e götürdü ve yüksek mahkeme ikiliyi haklı bularak başvurunun değerlendirmeye alınmasını ve kararın İngiltere’nin birliğe üye olduğu 1973 yılında geçerlikte olan göç mevzuatına göre belirlenmesini talep etti. Tabi Dışişleri Bakanlığı bu kararı Türkiye’deki Yargıtay’ın karşılığı olan Court of Appeal’da temyiz etti. Fakat bu mahkeme de yüksek mahkemenin kararını uygun buldu. Dışişleri Bakanlığı bu defa İngiltere’de Anayasa Mahkemesi rolünü üstlenen Lordlar Kamarası’na başvurarak temyiz talebinde bulundu. Lordlar Kamarası da bu konunun netleştirilmesi için görüş istemek üzere Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na başvurdu.

İşte Türk vatandaşlarının İngiltere’de koşulsuz ve ön şartsız iş kurabilme, yerleşme ve vatandaşlığa giden süreci işletmelerini sağlayan Tüm ve Darı kararı bu şekilde alındı. ATAD, daha önce İngiliz mahkemesinin verdiği kararı onayladığı gibi, Türk vatandaşlarının 1994 yılı itibarıyla belirlenen yeni göç yasasının ilave kısıtlamalarından muaf olduklarını da karara bağladı. Bundan sonra İngiltere’ye kaçak yolla girmiş dahi olsalar Türk vatandaşları Ankara Antlaşması Vizesinden yararlanabilecekti. İngiltere bir asgari sermaye şartı veya İngilizce seviyesi şartı koşamayacaktı.

ATAD’ın bu kararı o dönemde Türkiye’de, bütün Türk vatandaşlarının, veya en azından Türk işadamlarının artık bütün AB ülkelerine vizesiz girebileceği şeklinde yorumlanmış ve heyecana yol açmıştı. Elbette bu yorum yanlıştı.

Tüm ve Darı Kararı, İngiltere’ye kaçak olarak girmiş dahi olsalar Türk vatandaşlarının bu ülkede yerleşmesini ve iş kurmasını sağlamıştı. Ama Türk vatandaşlarının İngiltere dışından bu vizeye başvurabilmeleri için iki yıl daha geçmesi gerekecekti.

7 Eylül 2009 tarihinde İngiltere hükümeti, ülkeye kaçak girişi teşvik ediyor görünen bu uygulamanın önünü tıkamak için Türk vatandaşlarının bu tarihten itibaren Türkiye’deki İngiltere temsilciliklerinden de başvuru yapabileceklerini duyurdu. Bu imkanı tanıma karşılığında, İngiltere’ye kaçak girmenin veya girmeye çalışmanın Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunun reddi için bir sebep olarak algılanacağını da açıkladı.

Ankara Antlaşması Vizesi hakkı uzun ve yorucu bir mücadelenin sonunda elde edildi. Üstüne üstlük bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti devleti değil, sivil vatandaşlar verdiler. Bugünün kuşağına düşen bu antlaşmanın Türk vatandaşlarına sağladığı imkanlardan en iyi bir şekilde yararlanmak ve hem Türkiye’nin hem de İngiltere’nin ekonomik çıkarlarını korumak olmalıdır.

2016 yılında Ankara Antlaşması başvuruları tavan yaptı
Dr. Fatih Akay, Vatandas.uk danışmanı

https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-january-to-march-2016
https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-april-to-june-2016
https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-july-to-september-2016

Read more

Written by:

Comments (0) 13 Şubat 2017 /

Ankara Anlaşması Vizesi başvurularını İngiltere içinden yapanların bekleme süresi altı ayı geçti

Haberler

Vatandas.UK Haber Merkezi
        

Bu gecikmenin nedeni, sadece bir memurun dosyalara bakması gösterilebilir.

Eylül ayındaki blog yazımda, İçişleri Bakanlığı görevlilerinin İngiltere’den yapılan başvuruların incelenmesini 6 haftada tamamlayacaklarına dair söz verdiklerinden bahsetmiş, ancak ilerleyen haftalarda, bu sözü doğrulayacak işaretleri bulamadığımı belirten yeni bir blog yazısı yayınlamıştım. Gerçekten de, Mayıs ayı içinde İngiltere’den Ankara Anlaşmasına başvuru yapanların halen var olduğunu düşünürsek, bekleme süresinin -en azından bazı başvuranlar için- bakanlığın kendi hedef limiti olan 6 ayı geçtiği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz.
Önümüzdeki Noel tatili ve yeni yıl arasını da düşündüğümüzde, korkarım ki, bekleme süresi 8 ayı zorlayacak gibi görünüyor.
Gecikmeye neden olarak, sadece bir memurun dosyalara bakması gösterilebilir. Bu memurun, günde 2-3 dosya inceleyip karar verdiğini ancak bir günde ortalama 5 yeni başvuru yapıldığını düşünürsek, Ankara Anlaşması dosyalarına bakan memur sayısı arttırılmadığı sürece, bekleme süresinin giderek artacağını belirtmek yanlış olmayacaktır.
İngiltere’den Ankara Anlaşmasına başvuranların, 6 ay gibi bir süre beklemelerinden kaynaklanan bazı huzursuzluklar da olmuyor değil. Bazı başvuranlar kendi danışman veya avukatlarına artık güvenmediklerini dile getirmeye başladılar bile. İtiraf etmem gerekir ki, bu kadar uzun süre beklemiş olsam, sanırım ben de aynı şüpheleri taşırdım. Ancak, işin içinde bizzat olan biri olarak, bu bekleme sürecinde danışman ve avukatların yapabilecekleri herhangi zorlayıcı olanak olmadığını belirtmem gerekiyor. Tabii, bütün Ankara Anlaşması başvurucularının bir araya gelip, kabul edilebilir bekleme sınırlarının çok üstünde bekletilmeye zorlandıklarını ifade ederek, yüksek mahkemeye başvurmaları iyi bir seçenek olacaktır. Ancak, Türklerin bu tür zorluklarda örgütlenip, toplu hareket etmelerini yıllardır sağlayamayan biri olarak, bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu belirtmem gerekiyor. Hemen her başvuran, grup hareket etme yerine, kendi çıkarını ön plana aldığı için, binlerce kişi içinde toplu dava açmaya yanaşacak 10 kişiyi bulmak bile mucize olacaktır.
Belki de, Türklerin bu dağınık ve organize olmayı beceremeyen özelliklerini bildiklerinden, İçişleri Bakanlığı görevlileri de ellerinden geldiğince dosyaları ağırdan alarak inceleme yoluna gitmeyi tercih ediyorlar. Nasılsa, kendilerine bu gereksiz beklemenin nedenini sorgulayacak birileri olmayacak. Belki de bu şekilde, insanları uzunca bir süre bekleterek, başvurularını geri çekmelerini sağlamak istiyorlar.
Gerçekten de geçtiğimiz hafta içinde arayan bir müvekkilimiz bana, “karar vereceklerse versinler, vermeyeceklerse başvurumu geri çekeceğim” demişti. Bu şekilde yaklaşarak, İçişleri Bakanlığı görevlilerinin “lütfen başvurunu çekme, biraz bize zaman ver, herşeyi zamanla yoluna koyacağız” diyeceklerini ümit ediyor olabilir, ancak bakanlık özür dilemek yerine hemen dosyayı ve sınır dışı edilme yazısını hazırlayacağına şüphe edilmemelidir.

Şuanda başvurular tamamen durmuş mu?

Şu anda, başvurular tamamen durmuş değil, ancak çok ağır ilerliyor. Günde en fazla 2-3 dosyanın sonuçlanması, bekleme süresinin daha da uzayacağı anlamına geliyor ki, bu durumda belki Ankara Anlaşmasına başvuracakların Türkiye’den başvuru alternatifini düşünmelerinde yarar olacaktır. Zira, Türkiye’den yapılan başvurularda ortalama bekleme süresi sadece 2-3 hafta.
Herşeye karşın, İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşmasına bakan birimi, yeni memurlarla takviye edeceğine dair ümitlerimi yitirmiş değilim. Bu satırları yazdığım anda bile, yeni memurların işbaşı yapmış ve dosyalara bakmaya başlamış olabileceklerini veya her an böyle bir olasılığın söz konusu olduğunu belirtmem gerekiyor.

Read more

Written by:

Comments (2) 12 Şubat 2017 /

Ankara Antlaşması Vizesi aldım. Yaşlı bir annem var. Benden başka bakacak kimsesi yok. Onu da yanıma alabilir miyim?

Blog

Evet alabilirsiniz. Almalısınız da

Annenizin, veya bakıma muhtaç birinci dereceden akrabalarınızın İngiltere’de başka herhangi bir ülkede alacağından çok daha iyi sağlık hizmetleri alacağından da emin olabilirsiniz.
İngiltere hükümetinin belirlemiş olduğu kimin İngiltere’de yaşayan bir kişinin bağımlısı olabileceği yönündeki kurallar nettir. Bunlar:
• Eşiniz;
• 18 yaşından gün almamış çocuklarınız;
• Yaşları her ne olursa olsun zihinsel veya bedensel özürlülükten, yaşlılıktan veya kronik rahatsızlıklarından dolayı bakıma muhtaç olan ve oturumu olan ülkede bu hizmeti sağlayabilecek başka bir kişinin olmadığını ispat eden anne, baba, büyükanne ve büyükbaba, dayı, amca, teyze ve hala, yani evrensel hukukta ‘birinci derece akraba’ olarak kabul edilen herkes;
• En az iki yıldır birlikte yaşadığınızı ispat edebildiğiniz partneriniz. Bu konuda bağımlı olabilmek için partnerlik ilişkinizin gerek İngiltere hukuku gerekse Türkiye hukuku için meşru bir ilişki olması gerekmektedir. Eşcinsel birliktelikler bir sorun teşkil etmemekle birlikte, çokevlilikten kaynaklanan kayıt dışı evlilikler her iki ülkenin de hukukunda kanun dışı olduğundan dolayı resmi eşinizin yanısıra bir de ikinci eşiniz için bağımlılık başvurusunda bulunamazsınız.

İngiltere’de oturum ve çalışma hakkı edinmiş olun

İster Ankara Antlaşması ile, isterse başka yasal yollarla İngiltere’de oturum ve çalışma hakkı edinmiş olun, sonradan oluşan bağımlılık ilişkilerinden kaynaklanan bağımlı vizesi başvurularınız bir hayli belgelendirme isteyecektir. Söz gelimi İngiltere’de Ankara Antlaşması Vizesi ile yaşarken yapacağınız bir evliliğin ‘naylon nikah veya anlaşmalı evlilik’ olmadığını ispat etmek zorunda kalacaksınız. Veya daha önce size bağımlı olmayan anne ve babanızın veya birinci dereceden akrabanızın, siz İngiltere’de yaşarken rahatsızlanarak veya güçten düşerek size bağımlı hale gelmesi durumunda da başvurunuz iyi bir danışman tarafından hazırlanmalıdır.
Her zaman olduğu gibi bu durumda da Vatandas.uk yanınızda olacak.
Bu kadarı bana yeter. Başvurmak istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin İngiltere vatandaşlığına giden yolu birlikte kat edelim. Bizi Sorun

İkna olmak için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, okumaya devam edin… Blog

Read more

Written by:

Comments (1) 5 Şubat 2017 /

İngiltere’ye sorunsuz giriş yapmak için nelere dikkat etmeliyim?

Blog

Dikkat edilmesi gerekenler

NOT: Burada yazılan cevap sadece Ankara Antlaşması Vizesini İngiltere dışından almış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Eğer öğrenci veya turist vizesiyle İngiltere’ye giriş yapacaksanız dikkat etmeniz gereken başka şeyler de olabilir. Bu konuda vize alırken yardım aldığınız kuruluşla görüşmenizi tavsiye ederiz.
Herhangi bir Avrupa Birliği üye ülkesi vatandaşı olmayan kişiler İngiltere’ye girerken İniş Kartı (Landing Card) durumundadırlar. Aslında çok basit bir işlem olan İniş Kartı doldurma işlemi sırasında yapılan gereksiz hatalar yüzünden İngiltere sınır kapılarından geri döndürülen vatandaşlarımız olmaktadır.
İniş Kartında istenilen bilgiler seyahat eden kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, milliyeti ve mesleği gibi sıradan bilgilerdir. Ancak buraya yazdığınız bilgilerin pasaport bilgilerinizle örtüşmemesi veya meslek hanesine yazdığınız ifadenin İngiltere’ye icra edeceğiniz meslekle örtüşmemesi durumunda başınızı gereksiz bir belaya sokmuş olursunuz.
Sözgelimi Ankara Antlaşması Vizenizi finans danışmanı olarak aldınız. Ama Türkiye’de veya yaşadığınız üçüncü ülkede banka yöneticisi olarak çalışıyordunuz. Meslek hanesine ‘banka yöneticisi’ değil, ‘finans danışmanı’ yazmalısınız.
Eskiden iniş kartları İngiltere’ye uçan uçakların içinde dağıtılırdı. Artık bu kartları iniş yaptığınız havaalanında veya kara ve deniz yoluyla gelinen giriş noktalarındaki güvenlik kontrol noktalarında bulabilirsiniz. Bu belgeyi teslim ederken sınır kontrol memurları size ülkede kalacağınız adresi soracaklardır. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapmamış olmanız da ülkeye kabul edilmemenize sebep olabilir.
Sınırdan içeriye kabul edildikten sonra da yapmanız gereken şeyler olabilir. Eğer vizenizi aldığınız ülkede Biyometrik İkamet İzni (Biometric Residence Permit) almadıysanız, bunu İngiltere’ye girdikten sonra yapmalısınız.

Vize başvurularını Türkiye’den yapmış olan kişiler

Vize başvurularını Türkiye’den yapmış olan kişiler, Biyometrik İkamet İznini zaten Türkiye’deki İngiltere başkonsolosluğundan almaktadırlar. Başvuruyu İngiltere içinden yapan kişilere de posta yoluyla bir form gelir. Şahıs bu formla bir Posta Ofisine giderek Biyometrik İkamet İzni için gerekli parmak izini verir ve fotoğrafını çektirir. Vizesi onaylandığında da belgesini yine postaneye giderek alır.
Bulunduğunuz ülkede Biyometrik İkamet İzni verilemiyorsa, İngiltere Başkonsolosluğu size İngiltere’ye girdikten sonra on gün içinde bu izni almanız için gerekli belgeyi verir. Bu belgeyle yine bir Posta Ofisine giderek başvurunuzu yapar ve belgenizi alırsınız.
Komplike gibi görünüyor olabilir. Yeni bir vatan ediniyorsunuz. Doğduğunuzda da anne babanız benzer süreçlerle uğraşmışlardı. Yeniden doğduğunuz bu süreçte de Vatandas.uk olarak biz yanınızda olacağız.
Bu kadarı bana yeter. Başvurmak istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin İngiltere vatandaşlığına giden yolu birlikte kat edelim. Bizi Sorun

İkna olmak için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, okumaya devam edin… Blog

Read more

Written by:

Comments (2) 5 Şubat 2017 /

Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunu yaparken iş planını bir profesyonele yazdırmak zorunda mıyım? Kendim yazsam olmaz mı?

Blog

Tabiki böyle bir zorunluluğunuz yok

Ankara Antlaşması Vizesi başvurularının bir hukuk bürosu veya danışman vasıtasıyla yaptırılması zorunlu olmadığı gibi, iş planınızı da bir profesyonele yaptırmak zorunda değilsiniz. Ama yıllar için netleşen bir nokta profesyonel yardımı neredeyse zorunlu kılıyor: zayıf ve tutarsız iş planları başvuru reddinin bir numaralı sebebi. Reddedilmiş bir başvuruya itiraz için harcayacağınız avukat masraflarının onda birine güzel bir iş planı yazdırmanızı tavsiye ederiz.

Yine de ‘ben bu işi biliyorum’ inadındaysanız, hiç değilse şu hataları yapmayın:

1. Asla, ama asla daha önce kullanılmış bir iş planını kullanmayın. Bu sadece vize başvurunuzun reddedilmesine yol açmaz, aynı zamanda sizin İngiliz makamlarınca ‘kötü ahlaklı’ olarak fişlenmenize yol açabilir.
2. İş planınızı yaparken, yapamayacağınız, bilgi birikiminiz veya tecrübeniz olmayan bir işi kuracağınızı taahhüt etmeyin. Reddedilen başvuruların çoğunda iş planı ile başvuruyu yapan kişinin kabiliyetleri ve maddi imkanları arasındaki tutarsızlık red sebebi olmaktadır.
3. Herhangi bir market araştırması içermeyen, potansiyel rakipleriniz ve müşterileriniz hakkında bir değerlendirme içermeyen bir iş planıyla başvuru yapmaya kalkışmayın.
4. Bir profesyonelden yardım almasanız bile İngiltere’deki gelir vergisi oranlarını, çalışan vergilerini, ev ve ofis kira rakamlarını, zorunlu sigortaları, araç ve trafik vergilerini, ulaşım giderlerini iyi araştırın ve bu konuda olsun yardım alın. Ya da Ankara Antlaşması Vizesine başvurmaktan vazgeçin.
5. İngiltere’de yapılması için özel izin, sertifika veya denklik isteyen iş kollarında başvuruda bulunmayın. Sözgelimi doktor, mali müşavir, avukat ve özel güvenlik uzmanlığı gibi meslekler özel izin ve sertifika isteyen mesleklerdir.
Siz yine de işi bir bilene yaptırsanız en iyisini yaparsınız. Bu işi en iyi bilenin Vatandas.uk olduğu biliyorsunuz zaten. Gelin bize, başınız ağrımasın.
Bu kadarı bana yeter. Başvurmak istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin İngiltere vatandaşlığına giden yolu birlikte kat edelim.
Bizi Sorun

İkna olmak için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, okumaya devam edin… Blog

Read more

Written by:

Comments (2) 5 Şubat 2017 /

Neden Ankara Antlaşması Vizesine, hem de vakit kaybetmeden başvurmalısınız?

Blog

Ankara Antlaşması Vizesine başvurmak için onlarca güzel sebebiniz var;

Ama biz 15 tanesini sayalım:

1. Çünkü iyi hazırlanmış bir iş planı ve başvuru formuyla bu vizeyi almanız İngiltere’ye turist vizesi almaktan bile kolay olabiliyor. Dahası turist vizesi için bir hayli vize harcı öderken, bu vize için herhangi bir harç ödemiyorsunuz.
2. Çünkü ABD gibi ülkelerin Green Card uygulamalarında olan çekiliş faktörü Ankara Antlaşması Vizesinde yok. İşi şansa değil, Vatandas.uk’a bırakıyorsunuz. Oluyor bitiyor.
3. Çünkü çoğu batı ülkesinde iş kurarak ve yatırım yaparak vatandaşlık alma imkanı sağlayan süreçlerde yüksek miktarlarda sermaye sahibi olmak, dil bilmek ve diploma sahibi olmak gibi şartlar Ankara Antlaşması Vizesine başvururken aranmıyor.
4. Çünkü Ankara Antlaşması Vizesi sonrasında doktorluk, avukatlık ve mali müşavirlik gibi özel eğitim ve sertifika isteyen meslekler dışında her mesleği icra edebiliyorsunuz.
5. Çünkü Ankara Antlaşması Vizesi sonrasında kuracağınız işte İngiltere vatandaşlarının yararlandığı bütün haklardan aynıyla yararlanabiliyorsunuz. İşinize İngiliz ortak almak gibi zorunluluklarınız olmayacak.
6. Çünkü Ankara Antlaşması vize şartlarınızın değiştirilemeyeceği prensibini benimsemiştir. Yani beş yıllık sürecinizin ileride kesintiye uğrayacağından veya sonraki aşamaların zorlaştırılacağından endişeniz olmayacak.
7. Çünkü siz Ankara Antlaşması çerçevesinde serbest meslek erbabı olmak üzere vize aldığınızda, eşiniz veya iki yıl birlikte yaşadığınız partneriniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız sorunsuz bir şekilde oturum alabiliyorlar. Onlara da dil bilme şartı konulamıyor. Dünyanın hiçbir yerinde aile birleştirme bu kadar kolay olmuyor.
8. Çünkü siz Ankara Antlaşması çerçevesinde serbest meslek erbabı olduğunuzda, eşiniz veya iki yıl birlikte yaşadığınız partneriniz sınırsız çalışma vizesi hakkı kazanıyor. Yani o bulduğu herhangi bir işte çalışabiliyor.
9. Çünkü 18 yaşından küçük olan çocuklarınız, siz daha süresiz oturum ve vatandaşlık almadan bile İngiltere’nin devlet okullarında ücretsiz olarak eğitim görebiliyorlar. Beş yıl sonra çocuklarınızın çatır çatır İngilizce konuştuğunu gördüğünüzde ‘İyi ki Vatandas.uk’u dinlemişim!’ diyeceksiniz.
10. Çünkü vizeyi aldığınız günden itibaren siz ve aile bireyleriniz Avrupa’nın en sağlam işleyen Milli Sağlık Hizmetleri (NHS)’in hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
11. Çünkü İngiltere’deki dördüncü yılınızda süresiz oturum, beşinci yılınızda da vatandaşlık alma hakkını elde ediyorsunuz. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu süre bu kadar kısa değil.
12. Çünkü süresiz oturumunuzu aldıktan sonra bir sosyal refah devleti olan İngiltere’nin bütün sosyal yardım imkanlarından yararlanabiliyorsunuz.
13. Çünkü Türkiye’de ekonomik ortam daralırken, İngiltere Brexit’in krizini atlattı bile. Dahası uzun vadede Brexit’in İngiliz ekonomisini AB’nin prangalarından kurtaracağını herkes görebiliyor. Dünyanın en iyi işleyen bankacılık sistemine sahip, hukuk düzeni aksaksız işleyen, adam kayırmanın, rüşvetin, ihalelere fesat karıştırmanın olmadığı ve ürün ve hizmetlerinizin ‘Made in UK’ markasına kavuşacağı bir ülkede yaşayacak ve iş kuracaksınız. Bu fırsat kaçmaz!
14. Çünkü Türkiye’de olan maddi birikiminizi ülke dışına yasal yollardan ve sorunsuz olarak çıkarmanızın Ankara Antlaşması Vizesinden daha kolay bir yolu bulunmuyor.
15. Çünkü Ankara Antlaşması Vizesi sürecinin ilk gününden, İngiltere pasaportunu elinize aldığınız güne kadar yanınızda duracak Vatandas.uk gibi bir çözüm ortağınız var. Sadece bu bile hemen karar vermek için yeter bir sebep.
Bu kadarı bana yeter. Başvurmak istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin İngiltere vatandaşlığına giden yolu birlikte kat edelim.
Bizi Sorun

İkna olmak için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, okumaya devam edin… Blog

Read more

Written by:

Comments (2) 5 Şubat 2017 /

Ankara Antlaşması Vizemi aldım, peki ya eşim ve çocuklarım? Aile birleştirmesi imkanım olacak mı?

Blog

Elbette. Hatta daha fazla imkanınız olacak.

Öncelikle eşiniz veya en az iki yıl birlikte yaşadığınız partneriniz ve henüz 18 yaşına girmemiş çocuklarınız için Ankara Anlaşması Bağımlı Vizesi (ECAA3) başvurusunu yapabileceksiniz. Bu başvuruyu daha baştan kendi başvurunuzla birlikte yapabileceğiniz gibi, önce kendi vizenizi alıp, sonra ekonomik olarak size bağımlı olan bireyler için başvuru da yapabilirsiniz. Siz İngiltere’de iken eşiniz ve çocuklarınız için Türkiye’den veya yasal olarak bulundukları üçüncü bir ülkeden de başvuru yapabilirsiniz.
Şu kadarını bilmelisiniz ki kendi başvurunuzu yaparken sunduğunuz ekonomik rakamlar ailenizin geri kalanı için de başvuru yaptığınızda yeterli olmayabilir. Mesela kendi başınıza başvuru yaparken bir oda kiralayacağınızı veya bir arkadaşınızın yanında kalacağınızı söylemiş olabilirsiniz. Oysa ailenizle yaşayacağınız evin şartları farklı olmak durumundadır. Bu ikinci başvuruyu ayrıca yapıyorsanız İngiltere’de ailenizin giderlerini karşılayabileceğinizi belgelemek durumunda olacaksınız.

İngiltere hükümeti çocukların yaşam şartları konusunda çok hassastır.

Çocuklarınızı İngiltere’ye getirmek istiyorsanız kiralayacağınız veya satın alacağınız evin şartları aile bireylerinin sayısına uygun olmak durumundadır. Ayrıntılarla kafanızı karıştırmak istemiyorsanız endişe etmeyin; vatandas.uk sizin için her şeyi düşündü. Bize gelin, rahat edin.
Bu kadarı bana yeter. Başvurmak istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin İngiltere vatandaşlığına giden yolu birlikte kat edelim.
Bizi Sorun

İkna olmak için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, okumaya devam edin… Blog

Read more

Written by:

Comments (2) 5 Şubat 2017 /

Ankara Antlaşması Vizesi için eğitim seviyem ne olmalı?

Blog

Ankara Antlaşması Vizesine başvurmak için herhangi bir asgari eğitim şartı yoktur.

Ancak başvuru için şart olmayan bazı şeyler, başvurunuzun kabulü için uygulamada şart olabilmektedir. Örneğin, kurmayı taahhüt ettiğiniz iş doğası gereği asgari bir eğitim istiyorsa, veya özel bir yetenek istiyorsa bu şartı sağladığınızı ispat edebilmelisiniz.
Kuracağınız işin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olduğunuzu göstermenin bir dizi yolu vardır. Elbette iyi bir üniversite diploması güven verici bir belgedir. Ancak kuracağınız işin mahiyetine bağlı olarak bir meslek odasından aldığınız bir belge, aynı mesleği icra eden kişilerden alacağınız referans mektupları, yanında mesleği öğrendiğiniz ustanızdan alacağınız bir destek mektubu, bütün bu belgelerinizi de özetleyen iyi hazırlanmış bir kişisel özgeçmiş ve iyi yazılmış bir niyet mektubu da aynı görevi görebilir.

Ankara Antlaşması Vizesi başvurusu bir pazarlama işlemidir.

Kendi kabiliyetlerinizi, Pazar araştırmanızı ve İngiltere’de gördüğünüz iş fırsatını nasıl değerlendireceğinizi ve nasıl paraya dönüştüreceğinizi ifade eden iyi yazılmış bir iş planını pazarlarsınız aslında. Bu sebeple, tamamı doğru ve kuracağınız işle tutarlı olmak şartıyla elinizde bulunan bütün belgeleri sunmaktan çekinmemelisiniz. Elbette bu belgeleri anlamlı bir şekilde sunmak ve gerek kişisel özgeçmişinize, gerekse iş planınıza yedirmek uzmanlık isteyen bir iştir. Vatandas.uk bu noktada yardımcınız ve danışmanınız olacak.
Bu kadarı bana yeter. Başvurmak istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin İngiltere vatandaşlığına giden yolu birlikte kat edelim. Bizi Sorun

İkna olmak için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, okumaya devam edin… Blog

Read more

Written by:

Comments (2) 5 Şubat 2017 /

Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere’de ne tür işler yapabilirim?

Blog

Ankara Antlaşması Vizesi size İngiltere’de serbest meslek sahibi olmak imkanı verir.

Serbest meslek olarak icra edilebilecek olan her türlü işi yapabilirsiniz. Ancak İngiltere’nin kendi özel sertifikasını gerektiren avukatlık, doktorluk, diş hekimliği ve mali müşavirlik gibi işleri yapamazsınız. Üniversite hocalığı veya bir okulda öğretmenlik gibi işleri yapabilmeniz için de çalışacağınız üniversite veya okulun sizinle kontrat tabanlı bir iş ilişkisine girmesi gerekir. Yani herhangi bir kurumun bünyesinde kadrolu eleman olarak çalışamazsınız. Serbest meslek erbabı olmak demek meta ve hizmetlerini satan ve kendi vergilerini kendisi ödeyen kişi olmak demektir. Bu şartlara uyan her türlü mesleği icra edebilirsiniz.
Kuracağınız işi yaparken bir ofis tutabilir, mağaza kurabilir veya evinizi ofis olarak (homo-office) kullanabilirsiniz. Şirketinizi sıfırdan kurabilir, var olan bir şirketi tamamen veya ortak olarak devr alabilir, bir şirketin işletme haklarını belli süreliğine üstlenebilirsiniz. Şirketinizin tek ortağı olabildiğiniz gibi ortaklıklar da kurabilirsiniz. Özetle Ankara Antlaşması Vizesi serbest pazar ekonomisinin şartları içinde yapılabilen her işi yapmanıza imkan sağlayacaktır.
Vatandas.uk olarak daha önce başvurusunu yaptığımız ve başarıyla vize aldığımız müşterilerimizin yaptığı işlerin bazılarını fikir vermesi için sıralıyoruz:
• Araç alım satım ve kiralama işleri
• İkinci el araç alım satımı
• Oto tamirciliği
• Tesisatçılık
• Dekorasyon, inşaat ve renovasyon işleri
• Müteahhitlik
• Mimarlık, iç mimarlık, şehir planlamacılığı
• İletişim Teknolojilerinin her alanı – yazılım ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere
• Web ve grafik tasarımcılığı
• Online her türlü satış sitesi işletmeciliği
• Reklamcılık
• Özel öğretmenlik ve danışmanlık
• Kişisel gelişim danışmanlığı ve hayat koçluğu
• Alternatif tıp hizmetleri
• Pazar araştırması danışmanlığı
• Lokanta ve kafe işletmeciliği
• Organizasyon hizmetleri
• Tekstil üretim ve satımı
• Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede üretilen herhangi bir ürünün dünya dağıtımı

İngiltere’de yapabileceğiniz işler bunlarla kısıtlı değil.

Güzel bir fikriniz varsa gelin vatandas.uk’a, bu listede yer alın.
Bu kadarı bana yeter. Başvurmak istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin İngiltere vatandaşlığına giden yolu birlikte kat edelim. Bizi Sorun

İkna olmak için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, okumaya devam edin… Blog

Read more

Written by:

Comments (14) 5 Şubat 2017 /