Ankara Anlaşması Vizesine Başvururken Ne Kadar Sermaye Göstermek Gerekir?

Blog

Bu vize tipi özelliği gereği, Türk vatandaşlarına İngiltere’de iş kurma hakkı vermektedir. Kurmayı planladığınız iş için ne kadar sermaye gösterileceği büyük önem taşımaktadır. Sermayenin yüksek ya da düşük olmasından ziyade planlanan iş ile orantılı olması önemlidir. Şöyle ki, örneğin eğer bir restoran açmayı düşünüyorsanız, bu restoran ile ilgili her türlü kurulum ve işletme giderlerini, iş yeri kirasını, yapılacak alımları, işçi ücretlerini, devlete veya otoritelere ödenecek harçları göz önünde bulundurarak hesap yapmalısınız ve bunu karşılayacak bir sermaye öngörmelisiniz. Aynı şekilde, evinizden çalışarak ve öğretmen olarak özel ders vermeyi planlıyorsanız, bu iş planına uygun bir sermaye öngörmelisiniz.

Anlaşılacağı üzere, İngiltere’de ECAA vizesi ile iş kurmak için sermaye hesaplaması, her iş için ayrı yapılmalıdır.

Bunun yanında, eğer vize başvurunuzu İngiltere’den yapmayı planlıyorsanız, başvurunuz sonuçlanana kadar çalışma izniniz bulunmadığından ve her hangi bir yerde çalışamayacağınızdan, bu bekleme süresi içerisinde sizin ve ailenizin geçimini sağlayacak miktarda bir birikim de bulunması gereklidir. Kiralayacağınız evin kiralama maliyeti, faturalar, yaşam giderleri, çocukların okul masrafları ve benzeri giderler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, banka hesabınızda bulunan paranın sermayenize ve vizenin kabul edilene kadar geçecek olan süre için yaşam giderlerinize ya da İngiltere’de yeni bir hayat kurmaya yetecek tutarda olmasının yanında bu meblağın kaynağının da açıklanması gerekmektedir.

Kaynağı açıklanamayan para, Ankara Antlaşması vize başvurunuzun red edilmesine sebep olacaktır.

Tüm para hareketlerinin bankalar üzerinden olması, gelirlerin vergilendirilmiş olması, maaşların banka üzerinden ödeniyor olması, paraya çevrilmiş olan menkul ya da gayrimenkullerin bedellerinin resmi senetlerde gösterilmiş ve banka aracılığı ile el değiştirmiş olması gerekmektedir. Sermayeye konu paranın bir kişi tarafından bağışlanması ya da borç verilmesi durumunda ise, borç veren ya da bağış yapan kişinin bu parayı ne şekilde elde ettiğinin açıklanması yani paranın kaynağının bildirilmesi gerekmektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki, vize başvurusu yaparken sermayenin büyüklüğünden ziyade, sermayenin nereden ve nasıl geldiğinin açıklanması daha büyük önem taşımaktadır.

Read more

Written by:

Comments (0) 25 Kasım 2017 /

Ankara Antlaşması Vizesi İçin Ne Kadar Sermaye Gerekir?

Makale

Bilindiği üzere Ankara Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına İngiltere Bileşik Krallık ‘ta yaşama, oturma ve çalışma hakkı tanıyan bir İngiltere vizesidir. Ankara Anlaşması vizesine başvuran kişinin kuracağı iş için lazım olan sermaye miktarı İngiltere’de kurdukları işten gelir elde etmeye başlayana kadar kendilerini geçindirecek oranda maddi desteğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlarda ECAA vizesinde İngiltere’de iş kurabilmek için minimum bir tutar belirlenmiştir.

Bu tutar 200.000 sterlin olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli değildir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan sermaye uygulaması kurulan işten gelir sağlanana kadar kendilerini geçindirecek maddi birikim olmasıdır. Yani İngiltere Ankara Antlaşması vizesine başvuracak kişinin sahip olması gereken sermaye miktarı yapılacak işe göre değişim göstermektedir. Kurulacak olan işe yetecek miktarda sermaye ayarlaması yaparken aynı işi Türkiye’de kurduğunuzu düşünerek ne miktarda para ile bu işi kurabileceğinizi, bu işe başlayabileceğinizi düşünerek sermaye hesabı yapılabilmektedir. Ve buna ek olarak da İngiltere’de para kazanmaya başlayana kadar zorunlu ihtiyaçların karşılanması için ortalama miktarda bir para ayrılmalıdır. Bu yaklaşık olarak ilk 2-3 ay bu şekilde devam etmektedir.

Genelde kurulan işletmeler ilk 2-3 aydan sonra düzene girmeye başlayarak maddi gelir sağlamaktadır.

Kendi zorunlu ihtiyaçlar için ayrılacak olan para da kişiye göre değişim göstermektedir. Her vatandaş kendinin hangi ihtiyaçlara öncelik verdiğini düşünerek bu maddi miktarı ayırmalıdır. Bu durumda İngiltere’de iş kurmak için gerekli olan sermaye miktarı çok daha rahat ve doğru bir şekilde belirlenmektedir. Aslında sermaye dediğimiz şey sadece iş kurmak için değil aynı zamanda işten gelir elde edene kadar geçinmek için de ayrılan para birikiminin olmasıdır. Bu iki durum için gerekli para ayarlandığında vize için gösterilecek ve kabul görecek bir sermayeye sahip olmuş olunur. Sermaye belirlendikten ve belgelendikten sonra vize alma işleminin en önemli kısmı olan sermaye halledilmiş olur.

Read more

Written by:

Comments (0) 30 Ekim 2017 /