Ankara Anlaşması Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Blog

ECAA vizesi olarak da bilinen bu vize üzerinden başvuru yapacak kişilerin kurmayı planladıkları işle ilgili olarak öncelikle kişisel bilgilerini, eğitim ve tecrübelerini, mevcut ve potansiyel iş hacimleri ile finansal durumlarını gösteren dokümanları ilgili kişi ve yerlerden temin ederek hazırlamaları gereklidir. 
Dosya üzerinden inceleme yapıldığı için tüm evrakların sizi tam olarak yansıttığından emin olmak gerekir. İngilizce olmayan tüm evrakların İngilizceye tercümesi gereklidir. Bu bir red sebebidir.

Bu evraklardan bazıları şunlardır:

Kişisel bilgileriniz
Öncelikle güzel hazırlanmış bir CV yani özgeçmiş
Mesleki kimlikleriniz
Sabıka kaydı
Vukuatlı nüfus kaydı (Evli iseniz)
Evlilik cüzdanı (Evli iseniz)
Üzerinize kayıtlı bulunan taşınır yada taşınmaz mallara ait belgeler

Aldığınız eğitim, geçmişteki iş tecrübeleriniz, referanslarınız
Kişiden kişiye değişmekle birlikte diplomalarınız, kurs, seminer ve eğitim sertifikalarınız,
SGK kayıtlarınız,
Daha önce çalıştığınız kişi, kurum ya da işyerlerinden referans yazıları
Türkiye’de yaptığınız iş ile ilgili belgeler (Ticaret Sicil kaydı, imza sirküleri, vergi levhası, Mesleki kayitlar v.b.)
Beraber iş yaptığınız iş arkadaşlarınızdan, iş yaptığınız kişilerden alınmış referans yazıları
İngiltere’de Kuracağınız işe ilişkin business plan ve Marketing Araştırması
Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan ve içeriğinde kurmayı hedeflediğiniz işi tanımlayan bir business plan
Business planda market araştırması, potansiyel rakipleriniz ve müşterileriniz hakkında değerlendirme, finansal tablo ve planlar yer almaktadır.

Tüm sürecin bir uzman aracılığı ile yürütülmesinde fayda vardır.

Özellikle hatalı ve eksik hazırlanmış iş planı, vize başvurunuzun reddine sebep olacağından mutlaka bir uzman tarafından hazırlanmalıdır. 
Market araştırmasına ilişkin dokümanlar, Web sayfası, ofis araştırması, marka ve logo çalışmaları
Sermayenize ilişkin evraklarınız: 
İngiltere’de iş kurmak üzere ayırdığınız bir sermayeye ilişkin şahsi banka hesap hareketleri (son 6 aylık)
Şirketinize ait banka hesap hareketleri (son 6 aylık)
Paranın kaynağına ilişkin dokümanlar. Hesaplarınızda göstermiş olduğunuz sermayenin kaynağının açıklanmaması, vizenizin reddine neden olacaktır.

Read more

Written by:

Comments (0) 20 Kasım 2017 /