Ankara Anlaşması Vizesine Başvururken Ne Kadar Sermaye Göstermek Gerekir?

Blog

Bu vize tipi özelliği gereği, Türk vatandaşlarına İngiltere’de iş kurma hakkı vermektedir. Kurmayı planladığınız iş için ne kadar sermaye gösterileceği büyük önem taşımaktadır. Sermayenin yüksek ya da düşük olmasından ziyade planlanan iş ile orantılı olması önemlidir. Şöyle ki, örneğin eğer bir restoran açmayı düşünüyorsanız, bu restoran ile ilgili her türlü kurulum ve işletme giderlerini, iş yeri kirasını, yapılacak alımları, işçi ücretlerini, devlete veya otoritelere ödenecek harçları göz önünde bulundurarak hesap yapmalısınız ve bunu karşılayacak bir sermaye öngörmelisiniz. Aynı şekilde, evinizden çalışarak ve öğretmen olarak özel ders vermeyi planlıyorsanız, bu iş planına uygun bir sermaye öngörmelisiniz.

Anlaşılacağı üzere, İngiltere’de ECAA vizesi ile iş kurmak için sermaye hesaplaması, her iş için ayrı yapılmalıdır.

Bunun yanında, eğer vize başvurunuzu İngiltere’den yapmayı planlıyorsanız, başvurunuz sonuçlanana kadar çalışma izniniz bulunmadığından ve her hangi bir yerde çalışamayacağınızdan, bu bekleme süresi içerisinde sizin ve ailenizin geçimini sağlayacak miktarda bir birikim de bulunması gereklidir. Kiralayacağınız evin kiralama maliyeti, faturalar, yaşam giderleri, çocukların okul masrafları ve benzeri giderler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, banka hesabınızda bulunan paranın sermayenize ve vizenin kabul edilene kadar geçecek olan süre için yaşam giderlerinize ya da İngiltere’de yeni bir hayat kurmaya yetecek tutarda olmasının yanında bu meblağın kaynağının da açıklanması gerekmektedir.

Kaynağı açıklanamayan para, Ankara Antlaşması vize başvurunuzun red edilmesine sebep olacaktır.

Tüm para hareketlerinin bankalar üzerinden olması, gelirlerin vergilendirilmiş olması, maaşların banka üzerinden ödeniyor olması, paraya çevrilmiş olan menkul ya da gayrimenkullerin bedellerinin resmi senetlerde gösterilmiş ve banka aracılığı ile el değiştirmiş olması gerekmektedir. Sermayeye konu paranın bir kişi tarafından bağışlanması ya da borç verilmesi durumunda ise, borç veren ya da bağış yapan kişinin bu parayı ne şekilde elde ettiğinin açıklanması yani paranın kaynağının bildirilmesi gerekmektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki, vize başvurusu yaparken sermayenin büyüklüğünden ziyade, sermayenin nereden ve nasıl geldiğinin açıklanması daha büyük önem taşımaktadır.

Read more

Written by:

Comments (0) 25 Kasım 2017 /

Ankara Anlaşması vizesi ile kurulan şirket ya da firmanın Public Liability Insurance ve Employer’ Liability Insurance yaptırma sorumluluğu

Blog

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’de self-employed (kendi işini yapan) olarak bir şirket (Limited) ya da firma (sole trader) altında faaliyet gösterirken işyeri sigortası yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır. Şirket yada firma bünyesinde işçi çalıştırma durumuna göre sigortanın kapsamı farklılıklar arz etmektedir. İki tip sigorta söz konusudur. Her hangi bir işçi çalıştırma söz konusu değil ise, Public Liability Insurance yaptırılmalıdır. Eğer işçi çalıştırılıyorsa, Employer’ Liability Insurance da yaptırılmalıdır.

Diğer bir adı ile ECAA vizenizi aldıktan ve şirketinizi ya da şahıs firmanızı kurduktan sonra, Business (Şirket / firma) hesabınızı açmanız gerekmektedir. Business yani iş planınızda kuracağınız işin ait olduğu iş kolunu şeçerek Public Liabilitiy Insurance yaptırmanız gerekmektedir.

Bu sigorta, iş yerinde olabilecek kazalar neticesinde oluşabilecek zararları ve talep edilebilecek tazminatları karşılamak üzere yapılan bir sigortadır.

Public Liability Insurance (kaza sigortası) nı, internet üzerinden Simply Business isimli web sayfasina girerek yapabileceğiniz gibi, isterseniz herhangi bir sigorta acentası aracalığı ile yaptırmanız mümkündür. Bu sigorta, her seferinde bir yıl süre ile yapılmaktadır. Süresi dolduğunda da yeniden bir yıl süre ile mutlaka yenilenmelidir. Bu sigortanın yaptırılmaması veya geç yaptırılması bir sonraki Home Office başvurusunun rededilmesine sebep olmaktadir. Bu sigortanın, süresiz oturum alana kadar yani 4 yıl boyunca her yıl süresi doldukça yenilenmesi ve buna ilişkin sigorta kayıtlarının saklanması çok önemlidir.

Kurmuş olduğunuz şirkette ya da firmada, part-time veya tam zamanlı bir yada daha fazla çalışan istihdam etmeniz durumunda, ayrıca, Employers’ Liability Insurance ile firma veya şirketinizin sigortalanması gerekmektedir.

Her iki sigortanın yapılması, vizenizin devamı ve süresiz oturum almanız açısından önemli olduğu kadar, olabilecek kaza yada benzeri olaylarda sorumlu tutulmanız durumunda, karşı karşıya kalabileceğiniz tazminat taleplerini karşılaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. İngiltere’de özellikle sigorta ve tazminat uygulamaları çok geniş uygulama alanı bulduğundan bu konuda tedbirli olmakta fayda vardır.

Read more

Written by:

Comments (0) 24 Kasım 2017 /

Ankara Anlaşması ECAA Vizesi İçin İngilizce Bilmek Gerekli Midir?

Blog

Ankara Anlaşması ECAA vizesi için İngilizce bilmek şart koşulmamıştır. Bu konuda kriter yapacağınız işin niteliğidir. İngiltere’de iş kurmak istediğinizi beyan ettiğinizde bu niyetinizde ciddi olup olmadığınıza ve mevcut durumunuzun bu işi kurup sürdürmeye uygun olup olmadığınıza bakılmaktadır. İngilizce bilmek de sermaye gibi eğitim gibi tamamen yapılacak işe göre değişen mevcut bir koşuldur.

Tekrar belirtmek gerekir ki kendine ait bir iş kuracağınızdan bu vize ile kurabileceğiniz iş çeşidi çok fazladır.

Öğretmenlikten, hasta bakıcılığa, bahçıvanlıktan bijuteri dükkanı açmaya eğitiminiz, iş geçmişiniz elverdiği ölçüde bir çok seçenek arasından işinizi seçebilirsiniz. Tüm bu alanlar için aranacak eğitim geçmişi, iş geçmişi koşulları farklı olduğu gibi İngilizce seviyesi de işe göre farklılık göstermektedir.
Yapacağınız işte İngilizce konuşmanız ne ölçüde gerekecek, önemli olan budur. Eğer danışmanlık, öğretmenlik gibi konuşarak hizmet vermeniz gerekecek bir iş alanı seçtiyseniz İngilizcenizin yeterliliği başvurunuzun değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt olacaktır.

Özetlemek gerekirse İngilizce öğretmenliği gibi yapacağınız işin doğasından kaynaklanan bir sebep yoksa veya işiniz İngilizce konuşan kişilere birebir konuşarak hizmet vermenizi gereken bir iş değilse bu vizeye İngilizce bilmeseniz bile başvurabilirsiniz. Ancak yapacağınız işin doğasında İngilizceyi çok iyi konuşabilmek ve yazabilmek varsa bu durumda başvuru evraklarınız arasına İngilizceyi iyi bildiğinizi ispat edecek belgelerinizi eklemelisiniz. Aksi halde başvurunuz, İngilizce bilmediğiniz için değil, kurmayı planladığınız iş için yeterli donanıma sahip olmadığınız için başvurunuz reddedilecektir.

Olumsuz bir sonuçla karşılaşmamanız için başvuru sırasında bir uzmanla çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

Ancak başvurucuların İngiltere’de yaşayacakları ve iş yapacakları düşünüldüğünde, kişilerin iş hayatlarında oluşacak birtakım problemlerin önüne geçebilmeleri için yapacakları mesleğe uygun biçimde mesleki İngilizce kurslarına giderek İngilizce öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Her ne kadar başvuru için ön koşul olmasa da vakit varsa başvurmadan once ancak fırsat yoksa başvurudan sonra İngilizce öğrenmek, hem yapacağınız işi daha profesyonelce yürütebilmenize yardımcı olur hem de günlük hayatınızı bir hayli kolaylaştırır. Gazete ve internet ilan sayfalarını okuyup anlayabilmeniz, müşterilerinizle mailleşebilmeniz sizi bir adım öteye taşıyacaktır.

Read more

Written by:

Comments (0) 23 Kasım 2017 /

Ankara Antlaşması vizesi kapsamında İngiltere’de İş Kurma’da “Farklılaştırma Kriteri”

Blog

İngiltere, özellikle çok farklı kültürlerden göç alan bir ülkedir. İngiltere’de kurmayı planladığınız işin, sektöründe başarılı olabilmesi için “farklılaştırma” adı verilen ve İngiltere’nin barındırdığı farklı ve etnik nüfus topluluklarını dikkate almayı ifade eden bu kriteri göz önünde bulundurmakta fayda vardır.
Şöyle ki, “farklılaştırma kriteri”, rekabette avantaj elde etmek ve tüketicilerin tercih ettiği marka olabilmek için oldukça etkili ve başarılı bir yöntemdir. Kozmopolit bir etnik yapıya sahip İngiltere’de ürün, hizmet ve marka çeşidi çok fazladır.

Bu rekabetin içine girmek oldukça önemlidir.

Özellikle, kurmayı planladığınız iş ile ilgili olarak kuracağınız firmanın, var olan bir ürünü geliştirmek yoluyla değil piyasada olmayan bir ürün ile piyasaya giriş yapması, firma için avantaj sağlayacaktır. Piyasaya sürülen hizmet veya ürünün kaliteli, tüketiciyi her anlamda doyuran ve maddi olarak hedef kitlenin alım gücünü zorlamayan ölçüde olması önemlidir.
Ankara antlaşması çerçevesinde yapılacak başvurunun ana temeli olmak üzere hazırlanan iş planında, ciddi bir piyasa araştırmasının yapılmış olduğunu, araştırma sonucu elde edilen veriler ışığında piyasayı tanıdığınızı göstermeniz ve gerçekçi hedefler sunmanız önemlidir.

Bu hususa dikkat edilmemiş olması, başvurunuzun yeterince piyasa araştırması yapılmadığı gerekçesiyle reddine sebep olabilir.

Başvurunuzun kabul edilmesini istiyorsanız, özellikle iş planınızda beyan ettiğiniz işi gerçekten yapacağınız ve bu piyasaya gireceğiniz hususunda soru işareti olmamalıdır. Bu sebeple, gerçek bir piyasa araştırması yapılmalıdır. Hem sizin yapacağınız işten fayda sağlayacağınız hem de piyasanın ve potansiyel müşterilerin sizden fayda sağlayacağı, net bir şekilde ortaya koyulmalıdır. İngiltere pazarının farklı nüfus yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.
İş planınızda bunların yanında, vergi ve sigorta giderlerinizi, kira ve yol masraflarınızı da gerçeğe yakın şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Bu nedenle yapacağınız işle ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğinden iş planınızın bir uzman tarafından hazırlanması gerekmektedir. İngiltere’nin farklı nüfus, sosyal ve ekonomik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Netice olarak, piyasa araştırmasını titizlikle yapan farklılaştırma kriterini göz önünde bulundurmuş ve uzman bir ekip tarafından hazırlanmış iş planı ile başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Read more

Written by:

Comments (0) 22 Kasım 2017 /

Ankara Anlaşması ECAA Vizesinden Başvurucunun Ailesi de Faydalanabilir mi?

Blog

Ankara Antlaşması ECAA vizesine başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru sırasında veya başvuruları kabul edildikten sonra aileleri için de başvuru yapabilmektelerdir. Aile bireylerinin başvurusuna dependant adı verilmektedir.

Başvuru Türkiye’den yapılabildiği gibi aileler fertlerinin yasal olarak bulunduğu başka bir ülkeden de yapılabilir.

Şu an için yalnızca eş veya en az 2 yıldır birlikte yaşanılan partner ve 18 yaşından küçük çocuklar ile hastalığı, yaşlılığı gibi sebeplerse size bağlı olan, sizden başka bakacak kimsesi olmayan ve bu durumu ispat edebildiğiniz birinci dereceden akrabalarınız (anne, baba, büyükanne, büyükbaba vb.) dependant kapsamında kabul edilmektedir.

Siz vizenizi aldıktan sonra evlenmeniz halinde veya siz vizenizi aldıktan sonra size bağımlı duruma düşen birinci derece bir yakınınız olduğunda onlar için başvuru yapmanız halinde bu durumun göstermelik olmadığını, perde altında başka bir niyet yatmadığını ispat etmeniz gerekmektedir. Zira bu evliliğin deyim yerindeyse sahte bir evlilik olduğu şüphesi oluşur ise başvurunuz reddedilecektir. Aynı şekilde yakınınız size bağımlı olmadığı halde bu beyanla başvuru yapmanız halinde de kabul cevabı alamazsınız.
Ancak başvurunuz kabul edildikten sonra bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertleriniz için de başvuru yapacaksanız, sunduğunuz maddi durumunuzun ailenizin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olması önemli bir konudur. Kendiniz için yaptığınız başvuru sırasında ortaya koyduğunuz maddi durum, ailenizin de size katılması durumunda onların ihtiyaçlarını karşılayamayacak tutarda ise başvurunuz reddedilecektir.

Maddi durumunuza ilişkin yeni belgeler sunmanız lehinize olacaktır.

Bu sayede başvurucunun ailesi de oturma iznine sahip olur. Başvurucu yalnızca beyan ettiği işi yapabilirken, eşi ise çalışma iznine sahip olacağından herhangi bir yerde çalışabildiği gibi İngiltere’de iş de kurabilir.
Bununla birlikte başvurucunun 16 yaşından küçük çocukların devlet okullarında ücretsiz eğitim alma hakkına sahip olmaktadır. Tüm bunların yanında aile fertleri sağlık hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabilmektedirler.
Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi gerek başvuru sırasında gerekse vize alındıktan sonra yapılacak başvurular uzmanlık gerektiren konular olduğundan mutlaka bir bilene danışarak hareket etmenizde fayda var.

Read more

Written by:

Comments (0) 21 Kasım 2017 /

Ankara Anlaşması Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Blog

ECAA vizesi olarak da bilinen bu vize üzerinden başvuru yapacak kişilerin kurmayı planladıkları işle ilgili olarak öncelikle kişisel bilgilerini, eğitim ve tecrübelerini, mevcut ve potansiyel iş hacimleri ile finansal durumlarını gösteren dokümanları ilgili kişi ve yerlerden temin ederek hazırlamaları gereklidir. 
Dosya üzerinden inceleme yapıldığı için tüm evrakların sizi tam olarak yansıttığından emin olmak gerekir. İngilizce olmayan tüm evrakların İngilizceye tercümesi gereklidir. Bu bir red sebebidir.

Bu evraklardan bazıları şunlardır:

Kişisel bilgileriniz
Öncelikle güzel hazırlanmış bir CV yani özgeçmiş
Mesleki kimlikleriniz
Sabıka kaydı
Vukuatlı nüfus kaydı (Evli iseniz)
Evlilik cüzdanı (Evli iseniz)
Üzerinize kayıtlı bulunan taşınır yada taşınmaz mallara ait belgeler

Aldığınız eğitim, geçmişteki iş tecrübeleriniz, referanslarınız
Kişiden kişiye değişmekle birlikte diplomalarınız, kurs, seminer ve eğitim sertifikalarınız,
SGK kayıtlarınız,
Daha önce çalıştığınız kişi, kurum ya da işyerlerinden referans yazıları
Türkiye’de yaptığınız iş ile ilgili belgeler (Ticaret Sicil kaydı, imza sirküleri, vergi levhası, Mesleki kayitlar v.b.)
Beraber iş yaptığınız iş arkadaşlarınızdan, iş yaptığınız kişilerden alınmış referans yazıları
İngiltere’de Kuracağınız işe ilişkin business plan ve Marketing Araştırması
Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan ve içeriğinde kurmayı hedeflediğiniz işi tanımlayan bir business plan
Business planda market araştırması, potansiyel rakipleriniz ve müşterileriniz hakkında değerlendirme, finansal tablo ve planlar yer almaktadır.

Tüm sürecin bir uzman aracılığı ile yürütülmesinde fayda vardır.

Özellikle hatalı ve eksik hazırlanmış iş planı, vize başvurunuzun reddine sebep olacağından mutlaka bir uzman tarafından hazırlanmalıdır. 
Market araştırmasına ilişkin dokümanlar, Web sayfası, ofis araştırması, marka ve logo çalışmaları
Sermayenize ilişkin evraklarınız: 
İngiltere’de iş kurmak üzere ayırdığınız bir sermayeye ilişkin şahsi banka hesap hareketleri (son 6 aylık)
Şirketinize ait banka hesap hareketleri (son 6 aylık)
Paranın kaynağına ilişkin dokümanlar. Hesaplarınızda göstermiş olduğunuz sermayenin kaynağının açıklanmaması, vizenizin reddine neden olacaktır.

Read more

Written by:

Comments (0) 20 Kasım 2017 /

Ankara Antlaşması Vizesinin Özellikleri Nelerdir?

Blog

Bu vizeden ancak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilmektedir. Bu vize, Türk vatandaşlarına ancak İngiltere’de iş kurmak üzere çalışmalarına imkan vermektedir. Self-Employed olarak adlandırılan yani kendi işini yapma hakkı ve buna bağlı olarak oturum hakkı vermektedir. Bu vize ile başka bir işyerinde çalışma hakkı vermez. Bu sebeple, bu vize ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İngiltere’de kendi işlerini kurabilmekte, işletebilmekte ya da kurulu bulunan bir şirkete ortak olabilmektedirler.  Bu vizeyi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aynı zamanda İngiltere’deki sağlık ve eğitim (lisans ve üstü hariç) hizmetlerinden ücretsiz  faydalanabilmektedirler. Ayrıca bu vizeyi alıp İngiltere’ye yerleşen vatandaşlar, askerlik görevlerini 37 yaşına kadar erteleyebilmekte ve bu görevlerini ücretli yani bedelli olarak yerine getirebilmektedirler. 
Bu vize ile başvuru yapmayı planlayan bir kişi, ailesini de dependant yani bağımlı olarak yanında götürebilmektedir. Başvuru sahibi olan kişi yalnızca iş planındaki işi yapmak zorunda iken, bağımlı vizesi alan aile üyeleri diledikleri işte çalışabilmektedir.

Başvurularda bu hususun göz önünde bulundurulmasında fayda vardır.

Bu vize ile İngiltere`de yaşama ve çalışma hakkına sahip olan kişilere, ilk olarak,1 yıllık vize verilmekte, akabinde bu sürenin üzerine ek olarak 3 yıl daha vize verilmekte, 4. yılda ise süresiz yerleşik hayata geçiş yapmak için başvuruda bulunabilmektedirler. 
4. yılın sonunda süresiz oturum hakkının kazanılması ile birlikte, yaşama ve çalışma hakkı elde eden kişiler, ilk başvurularında beyan ettikleri iş kolunda artık çalışmak zorunda değillerdir. Yani süresiz oturum hakkı sayesinde kişi istediği işi rahatlıkla yapabilmektedir. Bu sayede kişi hem kendi işinde çalışma hakkı elde eder, isterse de başka bir işte çalışabilir. 
Bunlara ek olarak da bu vize ile İngiltere de yaşamaya hak kazanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 5 yıl sonunda İngiltere’de vatandaşlık hakkına sahip olabilmek için başvuru hakkı elde etmektedirler. Yani 5 yılın sonunda, şartları yerine getiren Türk vatandaşları, İngiliz pasaportu alma hakkını elde etmiş olurlar. 
Bu vizeye başvurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İngiltere’den veya Türkiye’den başvurabilmektedirler. Türkiye ve yurtdışından yapılacak başvurular İngiliz konsolosluklarına, İngiltere’den yapılan başvurular ise Home Office’e yani İngiliz İçişleri Bakanlığına yapılmaktadır.

Read more

Written by:

Comments (0) 20 Kasım 2017 /

Ankara Anlaşması Vizesi ile National Insurance Number (NIN) Nasıl Alınır?

Blog

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’de iş kurma hakkı elde ettikten sonra, faaliyetinizi Limited şirket ya da şahıs firması (sole trader) olarak yürütebilirsiniz.

Şirketinizi ya da firmanızı kurduktan sonra, şirketiniz ya da firmanız adına banka hesabınızı açmanız gerekmektedir. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra, adınıza şirketten maaş ya da kar payı (dividend) alabilmeniz, bunlara ilişkin vergileri ödeyebilmeniz için size bir Numara gerekmektedir. Bu Numara, National Insurance Number’dır.

Şirket ya da firmanız faaliyete başladıktan sonra nasıl başvuruda bulunmalısınız?

Şirket ya da firmanız faaliyete başladıktan sonra, en kısa zamanda National Insurance number – NIN- almak için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu başvurular, Job Centre Plus kurumuna telefon ile yapılmaktadır. Bu kurum, size randevu verecek ve randevuya işinizi ispatlayan evraklar ile gitmeniz gerekecektir. Job Centre Plus kurumu, bazen National Insurance Number verilmesi konusunda zorluk çıkarabilmektedir. Randevuya giderken, şirketiniz / firmaniz ve şahsınızla ilgili belgeleri sunmanız gerekmektedir.
Bu belgeler aşağıda sıralanmıştır:

+ Pasaport, BRP (Biometric Residence Permit) kartı
+ Home Office mektupları,
+ Kira kontratınız, council tax, utilities bill,
+ Personal bank statement, banka hareketleri
+ Evli iseniz, evlendirme cüzdanınız, boşanmış iseniz, boşanma evraklarınız,
+ Muhasebecinizden işinizi tarif eden bir yazı,
+ Şirketinize ait Company House registration dökümanları
+ İşinizi nereden yürüttüğünüze dair detaylar, varsa işyeri kira kontratı,
+ Business bank statement, banka hareketleri,
+ Müşteri listeniz,
+ Yapmış olduğunuz kontratlar, iş yazışmaları, işinizi ispatlayan diğer belgeler,
+ İşinizle ilgili sertifika ve yeterlilik belgeleri,
+ Web sayfaniz, business kartınız, tanıtım broşürleri v.b.
+ İşinizle ilgili yapmış olduğunuz gazete ve internet ilani ve faturaları,
+ Hizmet verdiğiniz müşterilerinizden alacağınız tavsiye ve referans mektupları,
+ Public Liability insurance poliçesi ve faturası,
+ Business Plan da almayı planladığınız ihtiyaçlarınızı aldığınızı gösteren faturalar ile işinizle ilgili yaptığınız harcamalar ve faturaları
+ Tarafınızdan kesilmiş olan faturalar,

Görüşme sırasında, Job Center görevlisi, getirdiğiniz evrakları sırası geldikçe sizden isteyecek ve sizinle mülakat yapılacaktır. Bu mülakatın amacı, sizin söz konusu işi gerçekte yapıp yapmadığınızı anlamaktır.

Read more

Written by:

Comments (0) 13 Kasım 2017 /

Ankara Antlaşması ECAA Vizesi Başvurusu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Blog

1- Ankara Anlaşması ECAA Vizesi Nedir?
Ankara Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına İngiltere’de iş kurma, serbest meslek sahibi olarak çalışma olanağı sağlayan bir düzenlemedir. Ankara Antlaşması başvuruları İngiltere’de yasal olarak kaldığınız sürede ya da Türkiye’den yapılabilmektedir.

2- Ankara Anlaşması ECAA Vizesi Kapsamına Hangi İşler Girmektedir?
Bu anlaşma yalnızca serbest meslek sahibi dediğimiz İngiltere’de iş kurmak isteyen vatandaşlara uygundur. Bir iş yerinde işçi olarak çalışmaya yönelik bir iş planı kabul edilmemektedir. Bu itibarla ürün satışı yapan bir iş yeri açabilir, ticaret yapabilir ya da bireylere ve kurumlara eğitim, danışmanlık vs. hizmeti sağlayabilirsiniz.

3- İngilizce Bilmiyorum, Ankara Antlaşmasına Başvurabilir Miyim?
İngilizce bilmek Ankara Anlaşması başvurusunda bir ön koşul değildir. Ancak yapılacak işin muhtevasına göre bazı durumlarda belli düzeyde İngilizce olmaması ret sebebi olabilmektedir.

4- Başvuru için Hangi Evraklar Gerekmektedir?
Başvuru için yapacağınız iş, bu iş için izleyeceğiniz plan, işle ilgili tecrübeleriniz, diplomalarınız, sertifikalarınız, referans mektupları vb. birçok evrakı hazır etmeniz gerekecektir. Bu sebeple başvurunuzu bir uzmanın hazırlaması ret cevabı almamanız açısından büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca yapmak istediğiniz iş için gerekli olan paraya sahip olduğunuzu da ispat etmeniz gerekmektedir. Bunun için gerekli miktar yapacağınız işe göre değişse de parayı nasıl kazandığınız ya da nereden getirdiğinizi de ortaya koymanız gerekmektedir.

5- Ankara Anlaşması ile Ne Kadar Süre ile Vize Alabilirim?
Ankara Anlaşması serbest çalışma vizeleri öncelikle 1 yıl olarak verilir. Daha sonra kişinin 1 sene içindeki ekonomik durumunu gösterir belgelerle uzatma başvurusu yapması gerekir. Uzatma verilmesi halinde neticede 1+3=4 yıl boyunca vize aldıkları bu işte çalışmaları durumunda, İngiltere’de süresiz olarak kalma başvurusu yapma hakkı doğar. Bu başvuru kabul edilebilir veya gerekli sorumlulukların yerine getirilmemiş olması veya az kazanç elde edilmiş olması sebebiyle reddedilebilir.

6- Ankara Anlaşması ile İngiltere Vatandaşı Olabilmek Mümkün Mü?
İngiltere süresiz oturum izni alındıktan 1 sene sonra yani toplamda 5 sene sonunda ise İngiliz vatandaşlığına başvuru yapabilme hakkı doğar. Burada önemle belirtmek gerekir ki Ankara anlaşması kapsamında belli bir süre İngiltere’de kalmanız buraya kadar bir şart değilken vatandaşlık müracaatınız kabulü için İngiltere’de en az 5 yıl yaşamış olmanız, bu 5 yıl süresince ülkeyi 450 günden uzun süre terk etmemiş olmanız şartı bulunmaktadır.
Vatandas.uk, uzman kadrosuyla Ankara Antlaşması vizesi başvurularının her aşamasında sizlere hukuki destek sağlamaktadır.

Read more

Written by:

Comments (0) 8 Kasım 2017 /