Ankara Antlaşması vizesi kapsamında İngiltere’de İş Kurma’da “Farklılaştırma Kriteri”

İngiltere, özellikle çok farklı kültürlerden göç alan bir ülkedir. İngiltere’de kurmayı planladığınız işin, sektöründe başarılı olabilmesi için “farklılaştırma” adı verilen ve İngiltere’nin barındırdığı farklı ve etnik nüfus topluluklarını dikkate almayı ifade eden bu kriteri göz önünde bulundurmakta fayda vardır.
Şöyle ki, “farklılaştırma kriteri”, rekabette avantaj elde etmek ve tüketicilerin tercih ettiği marka olabilmek için oldukça etkili ve başarılı bir yöntemdir. Kozmopolit bir etnik yapıya sahip İngiltere’de ürün, hizmet ve marka çeşidi çok fazladır.

Bu rekabetin içine girmek oldukça önemlidir.

Özellikle, kurmayı planladığınız iş ile ilgili olarak kuracağınız firmanın, var olan bir ürünü geliştirmek yoluyla değil piyasada olmayan bir ürün ile piyasaya giriş yapması, firma için avantaj sağlayacaktır. Piyasaya sürülen hizmet veya ürünün kaliteli, tüketiciyi her anlamda doyuran ve maddi olarak hedef kitlenin alım gücünü zorlamayan ölçüde olması önemlidir.
Ankara antlaşması çerçevesinde yapılacak başvurunun ana temeli olmak üzere hazırlanan iş planında, ciddi bir piyasa araştırmasının yapılmış olduğunu, araştırma sonucu elde edilen veriler ışığında piyasayı tanıdığınızı göstermeniz ve gerçekçi hedefler sunmanız önemlidir.

Bu hususa dikkat edilmemiş olması, başvurunuzun yeterince piyasa araştırması yapılmadığı gerekçesiyle reddine sebep olabilir.

Başvurunuzun kabul edilmesini istiyorsanız, özellikle iş planınızda beyan ettiğiniz işi gerçekten yapacağınız ve bu piyasaya gireceğiniz hususunda soru işareti olmamalıdır. Bu sebeple, gerçek bir piyasa araştırması yapılmalıdır. Hem sizin yapacağınız işten fayda sağlayacağınız hem de piyasanın ve potansiyel müşterilerin sizden fayda sağlayacağı, net bir şekilde ortaya koyulmalıdır. İngiltere pazarının farklı nüfus yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.
İş planınızda bunların yanında, vergi ve sigorta giderlerinizi, kira ve yol masraflarınızı da gerçeğe yakın şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Bu nedenle yapacağınız işle ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğinden iş planınızın bir uzman tarafından hazırlanması gerekmektedir. İngiltere’nin farklı nüfus, sosyal ve ekonomik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Netice olarak, piyasa araştırmasını titizlikle yapan farklılaştırma kriterini göz önünde bulundurmuş ve uzman bir ekip tarafından hazırlanmış iş planı ile başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz.