Ankara anlaşması vize tipi özelliği gereği, Türk vatandaşlarına İngiltere’de iş kurma hakkı vermektedir. Kurmayı planladığınız iş için ne kadar sermaye gösterileceği büyük önem taşımaktadır. Ankara anlaşması sermaye tutarından, sermayenin yüksek ya da düşük olmasından ziyade iş planına odaklanır. Örneğin bir restaurant açmayı düşünüyorsanız, bu restaurant ile ilgili her türlü kurulum ve işletme giderlerini, iş yeri kirasını, yapılacak alımları, işçi ücretlerini, devlete veya otoritelere ödenecek harçları göz önünde bulundurarak hesap yapmalısınız. Olası tüm giderleri karşılayacak bir sermaye öngörmelisiniz. Aynı şekilde, evinizden çalışarak ve öğretmen olarak özel ders vermeyi planlıyorsanız, bu iş planına uygun bir sermaye öngörmelisiniz. Anlaşılacağı üzere, İngiltere’de ECAA vizesi ile iş kurmak için Ankara anlaşması sermaye hesaplaması, her iş için ayrı yapılmalıdır.

Bunun yanısıra, vize başvurunuzu İngiltere’den yapmayı planlıyorsanız, başvurunuz sonuçlanana kadar çalışma izniniz bulunmadığını hatırlatırız. Herhangi bir yerde çalışamayacağınız için, vize sonucu gelene kadar geçen bekleme süresi içerisinde, sizin ve ailenizin geçimini sağlayacak miktarda bir birikiminiz olmalıdır. Kiralayacağınız evin kiralama maliyeti, faturalar, yaşam giderleri, çocukların okul masrafları ve benzeri giderler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ankara Anlaşması sermaye tutarı yapılacak olan işin gerekliliklerine uygun olarak belirlenmektedir.

Banka hesabınızda bulunan paranın, sermayenize ve vizenin kabul edilene kadar geçecek olan süre içinde yaşam giderlerinize ya da İngiltere’de yeni bir hayat kurmaya yetecek tutarda olmasına dikkat etmelisiniz. Bunun yanında gösterilen meblağın kaynağının da açıklanması gerekmektedir. Kaynağı açıklanamayan para, Ankara Antlaşması vize başvurunuzun red edilmesine sebep olacaktır. Tüm para hareketlerinin bankalar üzerinden olması, gelirlerin vergilendirilmiş olması, maaşların banka üzerinden ödeniyor olması, paraya çevrilmiş olan menkul ya da gayrimenkullerin bedellerinin resmi senetlerde gösterilmiş ve banka aracılığı ile el değiştirmiş olması gerekmektedir.

Ankara anlaşması sermaye tutarının bir kişi tarafından bağışlanması ya da borç verilmesi durumunda ise, borç veren ya da bağış yapan kişinin bu parayı ne şekilde elde ettiğinin açıklanması yani paranın kaynağının bildirilmesi gerekmektedir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, vize başvurusu yaparken sermayenin büyüklüğünden ziyade, sermayenin nereden ve nasıl geldiğinin açıklanması daha büyük önem taşımaktadır.