• Ankara Anlaşması vizesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmış özel bir vize tipidir. ECAA diye olarak da adlandırılmaktadır. Bu vize ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İngiltere’de yaşam ve iş kurma hakkına sahip olmaktadırlar.
  • Ankara Anlaşması vizesi, bir self-employed yani kendi işini kurup kendi işini yapma yetkisi verir. Yani bir kişinin ya da kurumun altında çalışma yetkisi vermez. Bu sole trader yani serbest meslek erbabı olarak ya da limited şirket kurarak mümkün olabilmektedir. Şirketin müdürü olarak şirketi sevk ve idare yetkisinin vize sahibinde olması şarttır. İki kişi olarak yüzde 50 şer hisse oranı ile de Limited şirket kurulabilmekte ve idare edilebilmektedir. Hakim ortak ve şirketi idare etme yetkisi elinizde olmak kaydı ile İngiltere’de mevcut şirketlere de ortak olarak bu vizeyi almak mümkündür.
  • Bu vizeyi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aynı zamanda İngiltere’de ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinden de faydalanabilmektedir.
  • Bu vize sahipleri İngiliz hükümetinin devlet yardımlarından istifade edemezler.
  • İngiltere’ye yerleşen vatandaşlarımız bu vize kapsamında, askerlik görevlerini 37 yaşına kadar erteleyerek, bedelli askerlik yapabilmektedirler.

  • Vize kapsamından kişinin eş ve 21 yaş altı çocukları da yararlanmaktadır. Eş ve çocukların ayrıca çalışma hakları bulunmaktadır.
  • Bu vize ile İngiltere`de yaşama ve çalışma hakkına sahip olan kişilere, ilk olarak,1 yıllık vize verilmekte, akabinde bu sürenin üzerine ek olarak 3 yıl daha vize verilmekte, 5. yılda ise süresiz yerleşik hayata geçiş yapmak için başvuruda bulunabilmektedirler.
  • Ankara Anlaşması vize işlemleri ücretsizdir.
  • Bir başka özelliği de Ankara anlaşmasının vize şart ve uygulamaları ile ilgili herhangi bir değişim söz konusu olmadığıdır. Ankara Anlaşmasının hükümleri, İngiltere hükümeti tarafından değiştirilemez. Bu sebeple, çalışma ve yaşama hakkını kazanan kişilere tanınan haklar, kolaylık veya zorluklar şeklindeki uygulamalarda değişim olmaz ve anlaşmada ne kural varsa aynı şekilde değiştirilmeden uygulanmaktadır.
  • ECAA vizesi ilk aşamada, 1 yıl süre ile verilmektedir. Birinci yılın sonunda, 3 yıllık bir uzatma söz konusudur. 5. Yılın sonunda süresiz oturum hakkı vardır. Süresiz oturum hakkının kazanılmasının üzerinden 1 yıl geçmesi ile de vatandaşlık hakkı doğmaktadır.
  • Süresiz oturum hakkının elde edilmesi durumunda, kişilere kendi işlerini yapma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. İngiliz vatandaşlarının tüm hakları ile eşit hale gelinmektedir.