Ankara Anlaşması Vizesine Başvururken Ne Kadar Sermaye Göstermek Gerekir?

Bu vize tipi özelliği gereği, Türk vatandaşlarına İngiltere’de iş kurma hakkı vermektedir. Kurmayı planladığınız iş için ne kadar sermaye gösterileceği büyük önem taşımaktadır. Sermayenin yüksek ya da düşük olmasından ziyade planlanan iş ile orantılı olması önemlidir. Şöyle ki, örneğin eğer bir restoran açmayı düşünüyorsanız, bu restoran ile ilgili her türlü kurulum ve işletme giderlerini, iş yeri kirasını, yapılacak alımları, işçi ücretlerini, devlete veya otoritelere ödenecek harçları göz önünde bulundurarak hesap yapmalısınız ve bunu karşılayacak bir sermaye öngörmelisiniz. Aynı şekilde, evinizden çalışarak ve öğretmen olarak özel ders vermeyi planlıyorsanız, bu iş planına uygun bir sermaye öngörmelisiniz.

Anlaşılacağı üzere, İngiltere’de ECAA vizesi ile iş kurmak için sermaye hesaplaması, her iş için ayrı yapılmalıdır.

Bunun yanında, eğer vize başvurunuzu İngiltere’den yapmayı planlıyorsanız, başvurunuz sonuçlanana kadar çalışma izniniz bulunmadığından ve her hangi bir yerde çalışamayacağınızdan, bu bekleme süresi içerisinde sizin ve ailenizin geçimini sağlayacak miktarda bir birikim de bulunması gereklidir. Kiralayacağınız evin kiralama maliyeti, faturalar, yaşam giderleri, çocukların okul masrafları ve benzeri giderler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, banka hesabınızda bulunan paranın sermayenize ve vizenin kabul edilene kadar geçecek olan süre için yaşam giderlerinize ya da İngiltere’de yeni bir hayat kurmaya yetecek tutarda olmasının yanında bu meblağın kaynağının da açıklanması gerekmektedir.

Kaynağı açıklanamayan para, Ankara Antlaşması vize başvurunuzun red edilmesine sebep olacaktır.

Tüm para hareketlerinin bankalar üzerinden olması, gelirlerin vergilendirilmiş olması, maaşların banka üzerinden ödeniyor olması, paraya çevrilmiş olan menkul ya da gayrimenkullerin bedellerinin resmi senetlerde gösterilmiş ve banka aracılığı ile el değiştirmiş olması gerekmektedir. Sermayeye konu paranın bir kişi tarafından bağışlanması ya da borç verilmesi durumunda ise, borç veren ya da bağış yapan kişinin bu parayı ne şekilde elde ettiğinin açıklanması yani paranın kaynağının bildirilmesi gerekmektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki, vize başvurusu yaparken sermayenin büyüklüğünden ziyade, sermayenin nereden ve nasıl geldiğinin açıklanması daha büyük önem taşımaktadır.