ECAA vizesi olarak da bilinen bu vize üzerinden başvuru yapacak kişilerin vize için gerekli belgeler ile birlikte detaylı bir şekilde hazırlanarak başvurması gerekmektedir. İngiltere’de kurmayı planladıkları işle ilgili olarak öncelikle kişisel bilgilerini, eğitim ve tecrübelerini, mevcut ve potansiyel iş hacimleri ile finansal durumlarını gösteren dokümanları ilgili kişi ve yerlerden temin ederek hazırlamaları gereklidir.
Dosya üzerinden inceleme yapıldığı için tüm evrakların sizi tam olarak yansıttığından emin olmak gerekir. Vize için gerekli belgeler verilirken tüm belgelerin İngilizceye tercümeli olarak sunulması gereklidir. Aksi halde bu bir red sebebidir.

Vize için gerekli belgeler:

Kişisel bilgileriniz
Aldığınız eğitim, geçmişteki iş tecrübeleriniz, referanslarınız
İngiltere’de Kuracağınız işe ilişkin İş Planı (Business Plan) ve
Sermayenize ilişkin evraklarınız


 1. Kişisel bilgileriniz
  -Öncelikle güzel hazırlanmış bir CV yani özgeçmiş
  – Mesleki kimlikleriniz
  – Sabıka kaydı
  – Vukuatlı nüfus kaydı (Evli iseniz)
  – Evlilik cüzdanı (Evli iseniz)
  – Üzerinize kayıtlı bulunan taşınır yada taşınmaz mallara ait belgeler
 2. Aldığınız eğitim, geçmişteki iş tecrübeleriniz, referanslarınız
  – Kişiden kişiye değişmekle birlikte diplomalarınız, kurs, seminer ve eğitim sertifikalarınız,
  – SGK kayıtlarınız,
  – Daha önce çalıştığınız kişi, kurum ya da işyerlerinden referans yazıları
  – Türkiyede yaptığınız iş ile ilgili belgeler (Ticaret Sicil kaydı, imza sirküleri, vergi levhası, Mesleki kayitlar v.b.)
  – Beraber iş yaptığınız iş arkadaşlarınızdan, iş yaptığınız kişilerden alınmış referans yazıları
 3. İngiltere’de Kuracağınız işe ilişkin İş Planı (Business Plan) ve Marketing Araştırması
  – Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan ve içeriğinde kurmayı hedeflediğiniz işi tanımlayan bir business plan
  – Business planda market araştırması, potansiyel rakipleriniz ve müşterileriniz hakkında değerlendirme, finansal tablo ve planlar yer almaktadır.
  – Tüm sürecin bir uzman aracılığı ile yürütülmesinde fayda vardır. Özellikle hatalı ve eksik hazırlanmış iş planı, vize başvurunuzun reddine sebep olacağından mutlaka bir uzman tarafından hazırlanmalıdır.
  – Market araştırmasına ilişkin dökümanlar, Web sayfası, ofis araştırması, marka ve logo çalışmaları
 4. Sermayenize ilişkin evraklarınız
  – İngilterede iş kurmak üzere ayırdığınız bir sermayeye ilişkin şahsi banka hesap hareketleri (son 6 aylık)
  – Şirketinize ait banka hesap hareketleri (son 6 aylık)
  – Paranın kaynağına ilişkin dökümanlar. Hesaplarınızda göstermiş olduğunuz sermayenin kaynağının açıklanmaması, vizenizin reddine neden olacaktır.

  Tüm sürecin bir uzman aracılığı ile yürütülmesinde fayda vardır;

  Ankara Anlaşması süresince, vize için gerekli belgeler üzerinde yapılabilecek olası hatalar vizenizin reddine yol açabilir. Sonrasında yaşanacak itiraz davaları ve yeni belge düzenleme süreçleri hem maddi hem de manevi olarak sizi daha fazla yorabilir. Bu nedenle işlemleri uzman ekibimiz aracılığıyla yaparak ilk etapda daha doğru ve güçlü bir dosya hazırlamak faydalı olacaktır.