Bağımlı Vizesi Başvurular

Ankara Anlaşması Vizesini almış olan müşterilerimizin kendilerine bağımlı aile bireylerinin vize başvurularını yapıyoruz. Ankara Anlaşması çerçevesinde eşiniz ve 18 yaşından gün almamış çocuklarınız da İngiltere’de oturum ve çalışma izni hakkı kazanırlar.

Ankara Anlaşması Vizesi Kategorileri

Ankara Anlaşması Vizeleri üç kategoride ele alınırlar. Buna göre:
1. Hali hazırda İngiltere’de çalışma vizesiyle bir işte çalışan Türk vatandaşlarının başvuracağı Ankara Anlaşması Türk Çalışan Vizesi. Buna teknik olarak ECAA1 vizesi denir.
2. İngiltere’de serbest meslek sahibi olmak isteyen Türk vatandaşlarının başvuracağı Ankara Anlaşması Türk İşinsanı Vizesi. Buna teknik olarak ECAA2 vizesi denir.
3. Hali hazırda yukarıdaki iki vize çeşidinden biriyle vize almış olan kişilerin bağımlı aile bireylerinin başvuracakları Ankara Anlaşması Bağımlılar Vizesi. Buna da teknik olarak ECAA3 vizesi denir.

Vatandas.UK olarak bu vize türlerinin tamamında müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Dahası bağımlı vizesini aldıktan sonra bu kişilerin ihtiyaç duyacakları konularda da müşterilimize danışmanlık sağlıyor veya doğru danışmanlara yönlendiriyoruz. Söz gelimi okuma çağında çocukları olan müşterilerimizi çocuklarının en hızla İngiltere eğitim sistemine adapte olabilecekleri kaliteli okullara yönlendiriyoruz. Üniversite öncesinde ülkeye gelen müşterilerimizi eğitim danışmanlığı veren güvenilir kurumlarla tanıştırıyoruz. Eşlerin İngilizce eğitimi veya ehliyet kursu gibi ihtiyaçları olması durumunda da aracılık hizmetleri veriyoruz.
Bütün bunları yapabildiğimiz için haklı olarak diyoruz ki, işinizi şansa değil, Vatandas.UK’a bırakın…